De vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen in Almelo en omgeving

PPAPPAlmelo is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken in Almelo en omstreken.
Wij bieden met elkaar generalistische basis (GBGGZ) en specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.
Door intensieve samenwerking zijn wij in staat om de zichtbaarheid van de zelfstandig gevestigde psychologische praktijk en daarmee van kwalitatief hoogwaardige psychologische hulpverlening neer te zetten.
Wij bouwen voort op jarenlange ervaring van vrijgevestigde psychologen en vrijgevestigde orthopedagogen en psychiaters. Wij zijn een stabiele partner gericht op het optimaliseren van generalistische basis geestelijke gezondheidszorg dichtbij de cliënt, in de wijk en in samenwerking met ketenpartners.

Wat bieden wij?

postit-ppa

Voor verwijzers

PPAPPAlmelo streeft naar nauwe samenwerking met de huisartsen. Sinds 1 januari 2014 is de huisarts aan zet als er naar de GBGGZ of naar de SGGZ wordt doorverwezen.
Een (vermoeden) van een DSM-V diagnose is hierin van belang. De verwijsbrief is, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk geworden: het moet aan allerlei eisen voldoen, anders wordt de zorg niet vergoed.
Op de verwijzing moet staan:
1. De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt
2. De reden voor verwijzing
3. De vermelding dat het om een verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ gaat
4. Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis, of indien de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis
5. De NAW gegevens en AGB code van de huisarts.

De leden van de PPA maken gebruik van Zorgdomein zodat een verwijzing vlot en veilig kan verlopen.

Voor cliënten

PPAVoor de behandeling van volwassenen (18+)  in de Basis Generalistische- en Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg hebt u een verwijzing van de huisarts nodig. Nadat u een verwijzing van de huisarts hebt gekregen kunt u contact opnemen met een hulpverlener naar keuze.

Kinderen en jeugdigen (0-18) kunnen door de huis-, jeugd- en kinderarts verwezen worden, alsmede via het zorgloket van de gemeente.

U vindt op deze site de namen en adressen van aangesloten vrijgevestigde praktijken in de regio Almelo. Bij de naam van de behandelaar staat de doelgroep, het specialisme en de website (voor meer informatie en contactgegevens)

Vergoedingsmogelijkheden

PPAGeneralistische Basis GGZ

De behandeling van volwassenen (18+) wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien de verwijzing door de huisarts aan de hiervoor geldende regels voldoet. Wel worden de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico.

De behandeling van kinderen en jeugdigen (0-18) valt onder de Jeugdwet. De verwijzing vindt plaats door de huis-, jeugd- of kinderarts of via het zorgloket van de gemeente.

PPASpecialistische GGZ (Psychotherapie)

Een psychotherapeutische behandeling van volwassenen wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Aan het eind van de behandeling en/of na een jaar gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw behandeling wordt volledig vergoed, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar worden verrekend met uw eigen risico.

De behandeling van kinderen en jeugdigen (0-18) wordt door de gemeente rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed.

De leden van PP Almelo