De vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen in Almelo en omgeving

PPAPPAlmelo is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken in Almelo en omstreken.
Wij bieden met elkaar generalistische basis (GBGGZ) en specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.
Door intensieve samenwerking zijn wij in staat om de zichtbaarheid van de zelfstandig gevestigde psychologische praktijk en daarmee van kwalitatief hoogwaardige psychologische hulpverlening neer te zetten.
Wij bouwen voort op jarenlange ervaring van vrijgevestigde psychologen en vrijgevestigde orthopedagogen en psychiaters. Wij zijn een stabiele partner gericht op het optimaliseren van generalistische basis geestelijke gezondheidszorg dichtbij de cliënt, in de wijk en in samenwerking met ketenpartners.

Wat bieden wij?

postit-ppa

Voor verwijzers

PPAPPAlmelo streeft naar nauwe samenwerking met de huisartsen. Sinds 1 januari 2014 is de huisarts aan zet als er naar de GBGGZ of naar de SGGZ wordt doorverwezen.
Een (vermoeden) van een DSM-IV diagnose is hierin van belang. De verwijsbrief is, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk geworden: het moet aan allerlei eisen voldoen, anders wordt de zorg niet vergoed.
Op de verwijzing moet staan:
1. De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt
2. De reden voor verwijzing
3. De vermelding dat het om een verwijzing naar de GB-GGZ of SGGZ gaat
4. Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-IV stoornis, of indien de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis
5. De NAW gegevens en AGB code van de huisarts

Voor cliënten

PPAVoor de Basis Generalistische- en Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg hebt u een verwijzing van de huisarts nodig. Nadat u een verwijzing van de huisarts hebt gekregen kunt u contact opnemen met een hulpverlener naar keuze.

U vindt op deze site de namen en adressen van aangesloten vrijgevestigde praktijken in de regio Almelo. Bij de naam van de behandelaar staat de doelgroep, het specialisme en de website (voor meer informatie en contactgegevens)

Vergoedingsmogelijkheden

PPAGeneralistische Basis GGZ

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien de verwijzing door de huisarts aan de hiervoor geldende regels voldoet. Wel worden de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico.

PPASpecialistische GGZ (Psychotherapie)

Een psychotherapeutische behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Aan het eind van de behandeling en/of na een jaar gaat de rekening, aan de hand van de DBC vergoedingsstructuur, rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw behandeling wordt volledig vergoed, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar worden verrekend met uw eigen risico.