Generalistische Basis GGZ

Behandeling van volwassenen (18+) wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien de verwijzing door de huisarts aan de hiervoor geldende regels voldoet. Wel worden de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico.

Behandeling van kinderen en jeugdigen (0-18) wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Verwijzing kan via de huis-, jeugd- of kinderarts of via het zorgloket van de gemeente.

Specialistische GGZ

Een psychotherapeutische behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Aan het eind van de behandeling gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw behandeling wordt volledig vergoed, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar worden verrekend met uw eigen risico.

Behandeling van kinderen en jeugdigen (0-18) wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Verwijzing kan via de huis-, jeugd- of kinderarts of via het zorgloket van de gemeente.