Voor verwijzers

PPAlmelo streeft naar nauwe samenwerking met de huisartsen. Sinds 1 januari 2014 is de huisarts aan zet als er naar de GBGGZ of naar de SGGZ wordt doorverwezen. Een (vermoeden) van een DSM-V diagnose is hierin van belang. De verwijsbrief is, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk geworden: het moet aan allerlei eisen voldoen, anders wordt de zorg niet vergoed. Op de verwijzing moet staan:

1. De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt

2. De reden voor verwijzing

3. De vermelding dat het om een verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ gaat

4. Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis, of indien de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis

5. De NAW gegevens en AGB code van de huisarts

De leden van de PPA maken gebruik van Zorgdomein zodat een vlotte en veilige verwijzing mogelijk is.