Platform voor Psychologen en Orthopedagogen in Almelo en omstreken

Voor verwijzers

PPAlmelo streeft naar nauwe samenwerking met de huisartsen. Sinds 1 januari 2014 is de huisarts aan zet als er naar de GBGGZ of naar de SGGZ wordt doorverwezen.

De leden van de PPA maken gebruik van Zorgdomein zodat een verwijzing vlot en veilig kan verlopen.

Voor cliënten

Voor de Basis Generalistische- en Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg hebt u een verwijzing van de huisarts of jeugd- kinderarts.

Nadat u een verwijzing hebt gekregen kunt u contact opnemen met een hulpverlener naar keuze.

Vergoeding

Worden behandelingen vergoed door mijn zorgverzekering? Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?  Worden de kosten verrekend met mijn eigen risico? 

Antwoorden op deze vragen kunt u vinden op onze pagina over vergoedingen 

De vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen in Almelo en omgeving

PPAlmelo is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken in Almelo en omstreken. Wij bieden met elkaar generalistische basis (GBGGZ) en specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Door intensieve samenwerking zijn wij in staat om de zichtbaarheid van de zelfstandig gevestigde psychologische praktijk en daarmee van kwalitatief hoogwaardige psychologische hulpverlening neer te zetten.

Wij bouwen voort op jarenlange ervaring van vrijgevestigde psychologen en vrijgevestigde orthopedagogen en psychiaters. Wij zijn een stabiele partner gericht op het optimaliseren van generalistische basis geestelijke gezondheidszorg dichtbij de cliënt, in de wijk en in samenwerking met ketenpartners.